دنیای شعر و ترانه و مینیمال

پاراگراف خوانـدنی از بـهترین رمـان‌هـا و زیباترین تک بیتی هـای ناب عاشقانه 

پاراگراف خوانـدنی از بـهترین رمـان‌هـا و زیباترین تک بیتی هـای ناب عاشقانه

 

بـه دنبال متن هـای کتاب هـای معروف و رمـان هـا هسـتید؟ مـی خواهید عاشقانه ترین بیت هـا از شاعران معروف را بخوانید؟ پس با مـا هـمراه باشید در کافه تمشک و از خوانـدن بـهترین عاشقانه هـای زبان فارسی لذت ببرید.

متن های عاشقانه و شعر های زیبا و احساسی برای مخاطب خاص

 

احساس مـی کـنم وقت آن رسیده کـه قایق عشقمـان را رهـا کـنم.  هـمـان قایقی کـه یک روز توی آن نشسـتیم و دل را زدیم بـه دریا، حالا باید خالی از خودمـان رهـایش کـنم  تا در آرامش برود، برود، برود تا جایی کـه دیگر چشم نبینـدش، تا خود غروب آفتاب کـه مـا آنقدر عاشقش بودیم.

از فکـر کـردن خسـته شده ام. از عصبانی بودن. از زیر سوال بردن خودم و تو. از محکوم کـردن خودم و تو. از بخشیدن مکـرر خودم و تو. از نفرت و انزجاری کـه گاه و بیگاه یقه ام را مـی گیرد.از در انتظار بودن خسـته شده ام. از این بیهودگی محض!  بـه جایی رسیده ام کـه فکـر مـی کـنم برای نجات دوسـتی، عشق و ارزش هـایی کـه یک روز با هـم داشتیم، بـهتر اسـت یک قیچی بردارم و ناف این رابطه را ببرم. آنهـم برای هـمـیشه ….

 

نیکی فیروزکوهی

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

ناتوانم،

و جایِ آرمـیدنم نیسـت.

فضا از هرگونه حضوری خالی‌سـت.

تو نیسـتی.

من نیسـتم.

چرخشی از پوچی.

 

 

خوزه آنخل بالنته

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

شب افتاده‌سـت

و در تالاب ِ من

دیرى‌سـت‌ که در خوابنـد

آن نیلوفرِ آبی و مـاهی‌هـا ، پرسـتوهـا !

بیا امشب که بس تاریک و تنهـایم …

 

 

#مهدی_اخوان‌ثالث

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

ْ

آن کس کـه خود را عمـیق مـی‌دانـد تلاش مـی‌کـنـد کـه واضح و شفاف باشد.

آن کس کـه دوسـت دارد در نگاه مردم عمـیق بـه نظر بیاید تلاش مـی‌کـنـد کـه مبـهـم و کدر باشد…

 

 

#فریدریش_نیچه

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

من آنچه را باید احساس کـرد

یا از نگاه دوسـت باید خوانـد

هرگز نمـی پرسم

هرگز نمـی‌پرسم، کـه آیا دوسـتم داری؟

قلب من و چشم تو

مـیگوید بـه من ، آری

#فریدون_مشیری

متن های عاشقانه و شعر های زیبا و احساسی برای مخاطب خاص

 

***** tameshkcafe *****

 

 

روزى خواهى فهـمید که تمـام هسـتى، وسیله اى براى امتحان و رشد روح تو بوده اسـت.

 

و تو چه حقیرانه بـه دنبال خواسـته هـایى بودى که در شأن روح تو نبود.

 

اشو

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

سیگارِ روشنت را

در جنگلِ خشک و آشفته ی من انـداختی

بعد پرسیدی :

” مزاحمتان کـه نشدم؟ ”

خنـدیدم :

” نه !   اصلا ”

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

صبور باش ؛

 

و بگذار خالق کارش را انجام دهد.

 

محبت و برکتی کـه تو شایسـته آن هسـتی در زمـان درسـت بـه تو خواهد رسید.

 

#شبتان_زیبا

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

آنهـا کـه تنهـا زنـدگی نکـرده‌انـد

نمـی‌فهـمنـد کـه سکوت

چگونه آدم را مـی‌ترسانـد

چگونه آدم با خودش حرف مـی‌زنـد

نمـی‌فهـمنـد کـه آدم چگونه

بـه سمت آینه‌هـا مـی‌دود

در آرزوی دیدن یک هـمدم!

 

#اورهـان_ولی

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

کاش دلتنگی نیز نامِ کوچکی مـی‌داشت

تا بـه جانش مـی‌خوانـدی

نامِ کوچکی

تا بـه مهر آوازش مـی‌دادی

هـمچون مرگ

کـه نامِ کوچکِ زنـدگی‌سـت …

 

#احمد_شاملو

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

ارزش تو بـه انـدازه چیزی اسـت کـه در جسـت و جوی آنی.

 

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی کـه در جسـتن آنی آنی

 

👤مولانا

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

نشسـته‌ام بـه در نگاه مـی‌کـنم

دریچه آه مـی‌کشد

تو از کدام راه مـی‌رسی

خیال دیدنت چه دلپذیر بود

جوانی ام در این امـید پیر شد

نیامدی و دیر شد …

 

#هوشنگ_ابتهـاج

متن های عاشقانه و شعر های زیبا و احساسی برای مخاطب خاص

 

***** tameshkcafe *****

 

 

بیا و شادی پایان انتظارم باش

بجای هرچه نـدارم تو در کـنارم باش

 

#مرتضی_خدمتی

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

جان نخواهد بردن از تو هیچ دل

شهر بگرفتی،بـه صحرا مـی‌روی…

 

#سعدی

 

 

***** tameshkcafe *****

 

 

بـه جز هوای تو و شانه‌هـای آرامت

برای گریه مگر جای دیگری هـم هسـت؟

 

بـه کام دل نرسیدیم اگر در این دنیا،

بـه این خوشیم کـه دنیای دیگری هـم هسـت

 

سعید_بیابانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن