دانستنیهای جنسی

افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی | بزرگ کردن اندام تناسلی با طب سنتی

افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی | بزرگ کردن اندام تناسلی با طب سنتی

راه های افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی چیســت؟

 

برخی از افراد اولین فکری که برای بزرگ کردن آلت تناسلی ، به ذهنشان خطور می کند ، جراحی آلت تناسلی و یا ایمپلنت آلت تناسلی اســت . ولی بهتر این اســت که قبل از انجام هرگونه عمل جراحی ، با راه های افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی بیشتر آشنا شوید . شما می توانید با اســتفاده از گیاهان دارویی و بعضی از راهکارهای ساده ، حجم و اندازه آلت تناسلی خود را افزایش داده و لذت جنسی بیشتری برای خود و همسرتان به ارمغان بیاورید .

تقریبا می توان گفت هیچ قرص و دارویی نمی تواند روی افزایش طول اندام تناسلی تاثیر بگذارد ولی با اســتفاده از داروهای گیاهی و سنتی ممکن اســت نتیجه بهتری بگیرید . برای گرفتن بهترین نتیجه تنها کافیســت که حوصله به خرج دهید و عجول نباشید . این مقاله می تواند با افزایش روحیه و اعتماد به نفس جذابیت های بــدنتان را به شما نشان دهد و دیدگاهتان را نسبت به تصور بــدنتان اصلاح نماید . این را بخاطر داشته باشید که شما نمی توانید به سادگی آلت تناسلی خود را بزرگ نمایید .

افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی | بزرگ کردن اندام تناسلی با طب سنتی

بزرگ کردن آلت تناسلی با گیاهان دارویی

اســتفاده از گیاهان دارویی یک راهکار خوب و مناسب برای بزرگ کردن آلت تناسلی هســتند که عملکرد آنها شامل افزایش حرکت خون در منطقه مورد نظر و کمک به رشد آن اســت . اگر می‌خواهید از این شیوه اســتفاده کنید ، می توانید روش های زیر را امتحان کنید :

افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی | بزرگ کردن اندام تناسلی با طب سنتی

اســتفاده از جینسینگ

جینسینگ یک ماده قرمز رنگ اســت که در کشور کره جنوبی رشد می کند . جینسینگ با تاثیر بر روی سیســتم عصبی فرد ، به نوعی آرام بخش اســت. در حال حاضر شواهد علمی قطعی مبنی بر تأثیر جینسینگ بر بزرگ کردن آلت تناسلی وجود ندارد ، اما مشاهدات کلی نشان می‌دهد که بعد از مصرف مکمل‌های این گیاه دارویی ، فرد عملکرد جنسی بهتری را تجربه می‌کند .

البته برای اســتفاده از این دارو مخالفت‌هایی وجود دارد که مربوط به عوارض جانبی منفی آن برای افراد مبتلا به سرطان ، بیماری‌های قلبی ، بی خوابی و اختلالات دیگر اســت . پس اگر می‌خواهید از این گیاه اســتفاده کنید ، حتماً قبل از مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید . با این حال به نکات زیر توجه کتید :

– اگر برای مصرف جینسینگ به عنوان مکمل واجد شرایط هســتید ، می‌توانید ۵۰۰ میلی گرم از آن را به صورت روزانه مصرف کنید .

– از آنجایی که مکمل گیاهی جینسینگ توسط وزارت بهداشت تأیید نشده ، ممکن اســت مصرف آن خطرناک باشد . پس سعی کنید که مکمل‌ها را از یک شرکت معتبر خریداری کنید و به اندازه مقدار توصیه شده مصرف کنید .

افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی | بزرگ کردن اندام تناسلی با طب سنتی

اســتفاده از گیاه جینکو بیلوبا (ginkgo biloba)

گیاه جینکو بیلوبا به عنوان یک گیاه برای تقویت حافظه شناخته می‌شود که به گردش خون کمک می‌کند و ممکن اســت باعث افزایش طول آلت تناسلی شود . بر اساس یک تحقیق انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا ، این گیاه می‌تواند به مردان در مبارزه با افسردگی نیز کمک کند و باعث کاهش اختلالات عملکرد جنسی در آنها شود . البته در مطالعات دیگری هم مشخص شده اســت که این گیاه تأثیر چندانی بر روی بزرگ کردن آلت تناسلی ندارد . اما از آنجایی که عوارض جانبی این گیاه بسیار کم اســت و بر روی حافظه هم تأثیر دارد ، ممکن اســت اســتفاده از آن ارزش امتحان داشته باشد .

در اســتفاده از گیاه جینکو بیلوبا دو مورد زیر را در نظر بگیرید :

– این گیاه می‌تواند به صورت یک چای یا یک مکمل در قالب کپسول مصرف شود . البته نگران نباشید و هر دو گونه نیز در فروشگاه‌های مختلف در دســترس هســتند .
– اگر سابقه تشنج دارید و دارویی دیگر بخاطر فشار خون پایین مصرف می‌کنید، بهتر اســت از این گیاه اســتفاده نکنید. اگر هم اصرار دارید می‌توانید با پزشک خود در این خصوص صحبت کنید.

افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی | بزرگ کردن اندام تناسلی با طب سنتی

اســتفاده از قرص ال آرژینین ( L Arginine )

قرص ال آرژینین سبب تقویت عملکرد نعوظ در انسان می شود . این مکمل نوعی اسید آمینه اســت که در تولید پروتئین ها نقش دارد که برخی از این پروتئین ها به یک مولکول شناخته شده به نام مکمل نیتریک اکسید تبــدیل می شوند . نیتریک اکسید بخشی جدایی ناپذیر در گردش خون اســت ، بنابراین به عملکرد بهتر رگ های خونی کمک می کند . هنگامی که جریان خون افزایش پیدا می کند ، طبیعتا جریان خون در آلت تناسلی نیز افزایش می یابــد ، در نتیجه باعث افزایش طول و ضخامت آلت تناسلی شما می شود .

نکته : اگر بیماری قلبی دارید و نیتروگلیسرین مصرف می کنید ، نباید از ال آرژینین اســتفاده کنید . مصرف همزمان این دارو باعث پایین آمدن فشار خون می شود . در صورت اســتفاده از این دارو ، حتما با پزشک خود مشورت کنید .

گیاه کارلا 

این گیاه فواید زیادی برای دســتگاه تناسلی مردان و رفع اختلالات جنسی شان دارد . این گیاه در طب سنتی چینی ، به دلیل خاصیت ضد ویروسی و ضد باکتریایی که دارد ، مورد اســتفاده قرار می گیرد . همچنین برای بهبود ایمنی و جوانسازی ارگان های بــدن که از دیابت پیشگیری می کنند ، مفید اســت .

گیاه پیوراریا میریفیکا (Butea Superba)

اســتفاده از این گیاه یک روش موثر افزایش طول اندام تناسلی در طب سنتی می باشد . بومی های تایلند از این گیاه برای افزایش میل جنسی ، قدرت جنسی ، اســتقامت ، نعوظ طولانی تر و سخت تر اســتفاده می کنند .

اســتفاده از مکمل ماکا

گیاه ماکا اغلب به صورت یک مکمل در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود که حاوی مکامیدهای فتوشیمیایی اســت . این ترکیبات در افزایش انرژی مردان نقش دارند و سبب می‌شود که توانایی حفظ حالت نعوظ خود را داشته باشد . از آنجایی که هیچ تحقیق علمی قطعی در خصوص این ماده انجام نشده و مشخص نیســت که تأثیر آن بر بزرگ کردن آلت تناسلی به چه صورت اســت ، بهتر اســت که با احتیاط از آن اســتفاده کنید . تقویت جریان خون در منطقه آلت تناسلی می‌تواند دلیل خوبی برای اســتفاده از این گیاه چینی باشد . البته قبل از اضافه کردن این مکمل به رژیم روزانه خود ، حتماً با پزشک خود صحبت کنید .

هندوانه مصرف کنید

هندوانه دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی اســت که ممکن اســت به افزایش اندازه آلت تناسلی و همچنین بالا بردن طول مدت زمان نعوظ کمک کند . هندوانه دارای یک اسید آمینه به نام سیترولین اســت که به آرژنین تبــدیل می‌شود و باعث انقباض عروق خونی می‌شود . واقعیت این اســت که تأثیر هندوانه و سیترولین یک یافته نسبتاً جدید اســت و هنوز مطالعات دقیق علمی برای بررسی تأثیر آن و میزان بازدهی آن انجام نشده اســت .

گیاه خارخاسک (Tribulus Terrestris)

مواد شیمیایی فعالی به نام Protodioscin در خارخسک وجود دارد که می تواند سطح هورمون آندروژنیک و یا تســتوســترون را افزایش داده و در نتیجه باعث افزایش میل جنسی گردد . این گیاه سبب افزایش اندازه آلت تناسلی می شود . اگر شما ورزش های بزرگ کننده آلت تناسلی را نیز انجام می دهید ، این گیاه می تواند به ترمیم بافت های آسیب دیده شما نیز کمک کند ، ضمن اینکه در روند افزایش اندازه اندام تناسلی به طور سنتی نیز کمک کننده اســت .

افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی | بزرگ کردن اندام تناسلی با طب سنتی

افزایش طول اندام تناسلی با روغن های گیاهی

یکی از روغن های گیاهی که برای افزایش طول اندام تناسلی با طب سنتی مورد اســتفاده قرار می گیرد، روغن خراطین اســت .

سالیان سال اســت که از روغن خراطین برای بزرگ کردن اندام های کوچک مثل پســتان یا آلت تناسلی اســتفاده می شود.

نحوه مصرف روغن خراطین برای بزرگ کردن آلت تناسلی

– محل مورد نظر را به مدت 1 دقیقه ماساژ دهید یا اینکه با یک حوله گرم، محل مورد نظر را گرم کنید .

– روغن خراطین را به محل مورد نظر بمالید و به مدت 2 دقیقه، ماساژ دهید .

– این مراحل را دوبار در روز تکرار کنید .

– 2 تا 3 ماه این درمان را ادامه دهید .


در ادامه بخوانید:

 

اندازه طبیعی آلت تناسلی مردان | همه چیز در مورد سایز آلت تناسلی مردان

جراحی بزرگ کردن آلت تناسلی | بهترین روش بزرگ کردن آلت تناسلی مردان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن